background image
background image
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
DISBARA
T
DISBARA
T
!
!
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
EL LLIBRE
EL LLIBRE
T
ANCA
T
T
ANCA
T
!
!
LRUNAECOPTTU?
Page 4 of 50
background image
background image
CAL QUE
CAL QUE
ESTIGUIS BEN
ESTIGUIS BEN
ALERT
A
ALERT
A
...
...
Page 5 of 50
background image
background image
L’
L’
JA ÉS
JA ÉS
OBERT
A
OBERT
A
.
.
Page 6 of 50
background image
background image
Page 7 of 50
background image
background image
Il·lustracionsde- a -
A
P
R
E
N
D
R
E
A
L
L
E
G
I
R
SALLY RIPPINAdaptació de JÚLIA COT
V
AIG
A
V
AIG
A
L
ESCOLA
,
L
ESCOLA
,
COMCOM
MOLA
!
MOLA
!