background image
background image
Títol original anglès: Amelia Fang and the Barbaric BallPublicat originalment en anglès el 2017 amb el títol Amelia Fang and the Barbaric Ball per Egmont UK Limited, The Yellow Building,1 Nicholas Road, Londres, w11 4an.© del text i les il·lustracions: Laura Ellen Anderson, 2017. Tots els drets reservats. L’autora fa valer els seus drets morals. © de la traducció: Isabel Olid,2017.© d’aquesta edició: RBA Libros, S.A., 2017.Diagonal, 189- 08018 Barcelona.rballibres.comPrimera edició: octubre de 2017.RBA MOLINOREF.: ODBO123 ISBN: ---- Composici digital ewcomlab ...Queda rigorosament prohibida sense autorització escritade l’editor qualsevol forma de reproducció, distribució,comunicació pública o transformació d’aquesta obra, que serà sotmesaa les sancions establertes per la llei. Podeu adreçar-vos a Cedro(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).Tots els drets reservats.
Page 5 of 224
background image
background image
A la Helen.Gràcies per creure en l’Amèlia i per donar-me inspiració unicorniana i cops de mà sorpresa!No oblidaré mai el teu suport, els teus ànims i el teu entusiasme constants.I amèlies gràcies (com diríem al llibre) a totes les NOIES FANG. Ja sabeu qui sou!x Abraçades de yeti x
Page 6 of 224
background image
background image
ÍNDEXMAPA DE NOCTÚRNIAviiiELS NOCTURNIANSx1.FALAFELS ESPATUFLANTS1 2.LA FLORÈNCIA I EN DISGUSTÍ11 3.AGRIÀ21 4.GATETS-ÀNGELS TERRORÍFICS29 5.T’HAAAAAS MORT, T’HAS MORT 37 6.EL LAVABO NO BRILLA PROU45 7.FES-HI ALGUNA COSA, PAPA!53 8.VULL AQUESTA65 9.LA PORTA VERDA DEL MÀNEC FLORIT 73
Page 7 of 224
background image
background image
10.FLORÈNCIA LA SIGIL•LOSA81 11.CRIATURES DE LA LLUM91 12.PELS PÈLS103 13.INTESTÍ!115 14.EL SECRET DEL REI VLADIMIR121 15.AMIC137 16.EL BALL BARBÀRIC149 17.SEGIMON161 18.NO SÓC UNA BÈSTIA!171 19.PERSECUCIÓ ENTRE PORTES179 20.PURPURINÒPOLI193RECEPTES FASTIGOSES208
Page 8 of 224
background image
background image
CORREUS RAT-POSTALSFRONTERA AMB EL REGNE DE LA LLUMBOSC PETRIFICATSALA DE IOGA ZOMBIC PALAU DENOCTÚRNIA CEMENTIRICENTRALDEBARRETS PER A GRIPAUSCASESENCANTADESPONT DELGRIPAUHORT DELESCARBASSES
Page 9 of 224
background image
background image
AL REGNE DELA FOSCORCAUDELAFLORÈNCIACAU DE LA TIETAMAVIGOBLINSANÒNIMSBARCASSA SEGAPLÀNOCTÚRNIARESIDÈNCIESRUÏNOSESARBREPETRIFICATAMB FORMAD’UNICORNACADÈMIACATACOMBAESTANYESTRANY MANSIÓDELS FANGFORATSDELS FOLLETSCAUS DE LA MUNTANYADELYETISALTDELA GRANOTALA CIUTATDE´,
Page 10 of 224
background image
background image
Salutacionsesgarrifosesdelsnostresnocturnianspreferits . . .LIAGRADA: SaltarLesabraçadesNO LI AGRADA: Que l’agafin de la tija No estar amb l’Amèlia LIAGRADA:La Bassi (la seva carbassa de companyia)Els entrepans embarbussadorsNO LI AGRADA:Els nens malcriatsEl Ball Barbàric anualLIAGRADA: FerforatsLestorradesambpaté de cucsNO LI AGRADA:Que li diguin BÈSTIA(és una mena de yeti molt rara)LIAGRADA:La seva dallaElseuesmortPhoneNO LI AGRADA:ElsgripausesclafatsmanairesElsunicornsBASSIAMÈLIA FANGFLORÈNCIA TRONXOFLORITDISGUSTÍSEGAPLÀ
Page 11 of 224
background image
background image
LIAGRADA: El Ball Barbàric anualEl perfum Eau de PoudritNO LI AGRADA:Les camises de cementiri hawaià del seu maritLa bava de goblinLIAGRADA: Els mots encreuatsLes camises de cementiri hawaiàNO LI AGRADA:Rentar els platsEscoltarLIAGRADA: CuinarEscriurecartesNO LI AGRADA:Els maleducatsQueeltraspassincaminantCOMTESSA FRIVOLINACOMTEDRACKmotsencreuatsIIIUUUH
Page 12 of 224
background image
background image
Page 13 of 224
background image
background image
CAPÍTOL 1
FA
AF
E
S
E
S
P
AT
U
F
A
N
TS
Era dimecres i feia una nit negra i ombrívola a Noctúrnia. La comtessa Frivolina Fang anava bevent te cridaner i picant a la taula amb les ungles llargues i negres. El rellotge va tocar les quatre de la matinada.—Drack, foscor meva, ja hi penses qued’aquí a tres nits tenim el Ball Barbàric decada any? —va preguntar la comtessa Frivo-lina—. Encara hem d’enviar les invitacions,hem d’encarregar el càtering i... Ai, ja hasllogat els Llops Udolants perquè vinguin atocar?El comte Drack va fer uns ulls com unes ta-ronges.—Eh... Avui els truco, rateta del meu cor.—I escolta, Dracky, t’hauràs de posar el
Page 14 of 224
background image
background image
vestit nou, per al ball. No hi pots anar ambles camises hawaianes del cementiri quet’agraden tant. Haurem de veure com des-enganxem les baves de goblin del ball de l’any passat...(Elsgoblinssónfamososperdeixarmar-ques de baves més enganxoses que la colamés súper enganxosa i costen moltíssim detreure!)—Un altre Ball Barbàric, no —va quei-xar-se l’Amèlia Fang, i es va desinflar a la ca-dira—. Sempre hi ha una pila de monstresvells amb camises de volants i massa Eau dePoudrit.L’Amèlia acabava de fer deu anys i pre-feria estar amb els seus millors amics, la Florència i en Disgustí.—Amèlia Fang! Davant meu no diguis aques-tes bajanades! —va renyar-la la comtessa—. Per començar, l’Eau de Poudrit és el millorperfum de tot Noctúrnia. Està fet de saliva2
Page 15 of 224
background image
background image
de ratpenat fermentada i un punt de plàtanpodrit, dona! A més, el Ball Barbàric és unatradició familiar. És l’oportunitat que te-nim d’ensenyar-li a tothom que som una pas-sada!Feia segles que la família Fang organitzava el Ball Barbàric, i era l’esdeveniment social de l’anyaNoctúrnia.No-més s’hi convidava els més macabres i abomi-nables, i el ball era l’or-gull i l’alegria de la comtessaFrivolina.—Però m’hi avorreixo molt —es va queixarl’Amèlia—.M’agrada-ria més si hi hagués algú de la meva edat.—Al ball només hi po-den venir els grans, ja hosaps —va dir la comtessa.
Page 16 of 224
background image
background image
—Així, no cal que vingui? —va dir l’Amèlia, esperançada.—És clar que cal que vinguis! Has d’apren-dre com va perquè puguis continuar amb la tradició del Ball Barbàric —va dir la mare, amb un somriure alegre.—I si no vull? —va mormolar l’Amèlia—. Quan sigui gran vull estudiar carbassologia i ajudarlescarbassespansides.
Page 17 of 224
background image
background image
La comtessa Frivolina va esclafir a riure.—Ombreta meva! No em facis riure. Ai, em faràs córrer el rímel! —va fer-se un cop d’ull al mirall que tenia al darrere i es va tirar un petó. (Potser heu sentit que els vampirs no es reflecteixen als miralls. Això és foc d’ence-nalls, i de fet a la comtessa Frivolina li encan-taven els miralls)—. Et faries malbé aquestes mans de vampira tan delicades, si haguessis
Page 18 of 224
background image
background image
de treballar la terra. Va, seu bé, que sopem. Uuuh!L’Amèlia va sospirar i un fantasma tot so-lemne va entrar flotant a la sala. Portava una safata amb una pila de mandonguilles que semblaven fetes de mocs.Sabia que era inútil parlar amb la mare del que volia ella, l’Amèlia. Com que era una Fang, havia de fer classes interminables d’eti-queta vampira, tallers de teranyines i prepa-ratius interminables per al Ball Barbàric. De vegades l’Amèlia hauria volgut néixer en una altrafamília.—Els falafels espatuflants, comtessa —va dir l’Uuuh. Era el majordom fantasma més respectatdeNoctúrnia.(Al contrari del que es creu popularment, els vampirs no viuen només prenent sang. Els fa tenir un alè molt pudent!)—Gràcies, Uuuh. Ja pots marxar —va res-pondrelacomtessa.6
Page 19 of 224
background image
background image
L’Amèlia va creuar els braços rondinant i va llançar un falafel a terra. La seva carbassa de companyia, la Bassi, se’l va empassar i va sal-tar a la falda de l’Amèlia.—Hola, Bassi! —va riure l’Amèlia—. Té, un altre falafel, que sé que t’agraden.La Bassi va remenar la tija amb aprovació.—Creus que vindrà el rei, al ball, aquest any? —va demanar l’Amèlia, amb la boca ple-nad’espinacsamargants.—No ho crec —va respondre la comtessa Frivolina—. No ha sortit del palau des del temade la fada—es va mirar el seu marit—. Dracky, germinoide dels meus amors, hauries de fer un esforç i anar a veure el rei Vladimir. Abans éreumoltbonsamics.El comte Drack va sospirar llargament.—Rotet pudent de la meva vida, no hi ha res a fer. Ja no vol parlar amb ningú.—Quina llàstima —va fer la comtessa Frivo-lina—. Des que va cancel·lar la vostra trobada 7
Page 20 of 224
background image
background image
setmanal per jugar a les bitlles d’ulls, t’has ob-sessionat amb les creus de mots.—Són mots encreuats, estimada —va fer el comteDrack.—Si el rei accepta la nostra invitació alball, creieu que portarà el seu fill? —va de-manar l’Amèlia. Se li van il·luminar els ullsun moment—. O el príncep Agrià no pot venirperquè no és VELL?—El príncep Agrià és el futur rei, per l’amor de la mort! SEMPRE pot venir —va saltar la comtessa.—Però pensa, Amèlia —va fer-li notar el comte Drack—, que la mare del príncep se la va empassar una fada. M’estranyaria que el rei deixés que el seu fill sortís del palau.—Cucs i llimacs, jo em tornaria boja si noem deixessin anar a veure els amics! —va dirl’Amèlia.—Prou de xerrameca. Va, Amèlia, menja’t elsfalafels abans que es refredin i ves a dor-mir—va dir la comtessa Frivolina, i li va pes-8
Page 21 of 224
background image
background image
sigar les galtes—. Hem de conservar la pell ben pàl·lida i que sembli ben morta!—Però mare, avui és la final de Grava la là-pidaméslapidària! No em puc quedar una es-toneta i prou?De sobte es va sentir un gran BOOOOOOOOOONG que va ressonar per tota la casa.—Drack, rateta penada dolceta meva, que esperem visita? —va demanar la comtessa Fri-volina—. Uuuh! —va cridar, sense esperar que el marit li respongués—. Fes el favor d’obrir la porta de seguida.Al cap de poc, va aparèixer l’Uuuh amb un sobredaurat.—Li porto una carta, comtessa. Sembla que vedelrei.
Page 22 of 224
background image
background image
Page 23 of 224
background image
background image
CAPÍTOL 2
L
A F
L
O
R
È
N
C
I
A
I E
N D
I
S
G
U
S
T
Í
—EL REI VINDRÀ AL BALL? —va cridar laFlorència, la millor amiga de l’Amèlia. LaFlorència sempre parlava amb aquest vo-lum de veu. Feia dos metres d’alt, era enor-me i peluda de cap a peus. Tot ho tenia GROS.Fins i tot la veu. Però també el cor. Que tam-bé era molt pelut.L’Amèlia, la Bassi i la Florència Tronxoflo-rit s’estaven assegudes sota l’Arbre Petrificat Amb Forma d’Unicorn, on es trobaven cada nit abans d’anar a l’escola.—ÉS MÉS EMOCIONANT! —va bramar la Florència, i es va empassar un bol de cereals de braços i pedaços.
Page 24 of 224
background image
background image
—I portarà el príncep! —va dir l’Amèlia, contenta—. Per fi podré jugar amb algú de la MEVA edat al ball! Tot i que m’agradaria que vinguéssiu en Disgustí i tu.—NO PASSA RES! —va fer la Florència, iva abraçar l’Amèlia amb els seus braços pe-luts—. ELS DEIXARIA A TOTS EN RIDÍCUL,DE TAN ESPECTACULAR COM SÓC! —ensomriure va deixar al descobert una pila dedents esmolades que apuntaven en totes di-reccions.Les dues amigues van esclafir a riure.La Bassi anava saltant amunt i avall, i feia pets amb la llengua. Va acomodar-se a la falda de l’Amèlia perquè li gratés la panxa.—Ei, noieeees! —va cridar una veu agudades de l’altra banda del cementiri. Era enDisgustí Segaplà, l’altre millor amic de l’A-mèlia.En Disgustí era menut i bufó, i també lideien Mort. No, de veritat. S’encarregava dela mort de bèsties petites, com ara gripaus ai-12