background image
background image
TOQUEUEL DOS!
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
A
TURA’T, NO F
ACIS CAP
DISBARA
T
DISBARA
T
!
!
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
ÉS MILL
OR QUE DEIXIS
EL LLIBRE
EL LLIBRE
T
ANCA
T
T
ANCA
T
!
!
Page 4 of 49
background image
background image
CAL QUE
CAL QUE
ESTIGUIS BEN
ESTIGUIS BEN
ALERT
A
ALERT
A
Page 5 of 49
background image
background image
L’
L’
JA ÉS
JA ÉS
OBERT
A
OBERT
A
..
Page 6 of 49
background image
background image
Page 7 of 49
background image
background image
-a -
A
P
R
E
N
D
R
E
A
L
L
E
G
I
R
SALLY RIPPINAdaptació de JÚLIA COTIl·lustracionsde
EMOCIONS
EMOCIONS
DEDE
COLORS
COLORS
Page 8 of 49
background image
background image
A TOTS ELS F
ANT
ASMES
A TOTS ELS F
ANT
ASMES
ELS MOLA
ELS MOLA
ESP
ANT
AR
ESP
ANT
AR
...
...
2