background image
Edició en format digital: març del 2019Títol original: SorcelineSylvia Douyé, pel text i Paola Antista, per les il.lustracions© 2018, Éditions Glénat per Sylvia Douyé i Paola Antista - Tots els drets reservats© LOWENAEL, pel color© 2019, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2019, Mireia Alegre Clanxet, per la traduccióISBN ebook: 978-84-204-5188-6Conversió ebook: Newcomlab S.L.L.Penguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyright estimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement,promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzadad’aquest llibre i per respectar les lleis del copyright en no reproduir, escanejar ni distribuir cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, http://www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.www.megustaleer.com