background image
Il.lustracionsJAUMEMARZALCANÓSAdaptacióMARIAAURÈLIACAPMANYGuióANDREUMARTÍNMARTÍ JOAN DE GALBA
TIRANT
LO BLANC
JOANOT
MAR
TORELL
LA NOVEL.LA GRÀFICA
Page 4 of 143
background image
Edició en format digital: març de 2019Joanot Martorell i Martí Joan de Galba© 2019 de la present edició en català:Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2019, Hereus de Ma. Aurèlia Capmany, per l’adaptació i el pròleg© 2019, Jaume Marzal, per les illustracions© 2019, Andreu Martín, pel guióPenguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyrightestimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement, promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyrightno reproduint ni distribuintcap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho, esteu donant suport als autorsi permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, http://www.cedro.org) si necessiteu reproduir algun fragment d’aquesta obra.ISBN: 978-84-02-42245-3Compost i escanejat per Rubén LarreaComposición digital: Newcomlab S.L.L.www.megustaleer.com