Page 3 of 87
background image
background image
tom3els CinCtresorsJoris Chamblain - aurélie neyret
background image
Títol original: Les carnets de Cerise, tome 3 – Le dernier des cinq trésorsEdició en format digital: maig del 2018© Joris Chamblain i Aurélie Neyret© 2014, Éditions Soleil / Chamblain / NeyretTots els drets reservatsPublicat originalment a la col·lecció Métamorphose, dirigida per Barbara Canepa i Clotilde Vu© 2018, Penguin Random House Grupo Editorial, S. A. U.Travessera de Gràcia, 47-49. 08021 Barcelona© 2018, Mireia Alegre Clanxet, per la traduccióISBN ebook: 978-84-204-3387-5Conversió ebook: Newcomlab S.L.L.Penguin Random House Grupo Editorial està a favor de la protecció del copyright.El copyright estimula la creativitat, defensa la diversitat en l’àmbit de les idees i el coneixement,promou la lliure expressió i afavoreix una cultura viva. Gràcies per comprar una edició autoritzadad’aquest llibre i per respectar les lleis del copyright en no reproduir, escanejar ni distribuir cap part d’aquesta obra per cap mitjà sense permís. En fer-ho esteu donant suport als autors i permetent que PRHGE continuï publicant llibres per a tots els lectors.Dirigiu-vos a CEDRO (Centre Espanyol de Drets Reprogràfics, http://www.cedro.org) si necessiteu fotocopiar o escanejar algun fragment d’aquesta obra.www.megustaleer.com
Per al meu avi Jo, que tant hauria gaudit amb aquesta història hivernal...Gràcies a la meva família per tots els fantàstics moments que hem passat junts celebrant festes, sens dubte són font d’inspiració per a aquestes pàgines.Gràcies a en Joris, per la neu i per aquesta bonica aventura, i també a les nostres fades: Barbara, Clotilde i Adeline, pel seu suport.Gràcies a en Cédric, en Clément, en Guillaume, en Jérémie, la Line, en Nico, en Romain, la Victoria i en Federico per la seva magnífica contribució. I finalment, gràcies a en Nico pel seu ajut i pels seus ànims, i gràcies per fer-me costat en tots els moments de la vida. És el teu amor el que em dona forcesAurélieDedico aquest llibre: – a tots els Nadals màgics passats en família que han il·luminat la meva infància; – als contes que els meus pares m’explicaven abans d’anar a dormir;– a la petita fada de pell de banús que, el matí del primer dia, es va enfilar al meu bressol per concedir-me un desig.El meu agraïment a l’Agnès D. i a en Manon F. pel seu ajut preciós i musical, i també a la Marjorie C. per les receptes de cuina... i per tot.Joris
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
background image
DivenDres 7Tinc freD.11
background image
background image
background image
Tinc el cul xop.Ah! no hAver-Te AsseguT A lA neu!no criDeu TAnT! Que ens enxAmpArAn!m’he AsseguT perQuè jA n’esTic TipA, De perDre el Temps per AQuí.només ens hAs D’AjuDAr A esbrinAr Què pAssA en compTes De QueixAr-Te!mirA! és exAcTAmenT el Que fAré! Deixeu-me pAssAr, si us plAu.?!euh... ves Amb compTe, Que no són gAire lluny!TrAnQuil· . lA! sóc unA DeTecTiu excel . lenT!o si més no iguAl Que...12
background image
background image
background image
...uAAAAh!!!són AQuí!!!AAAAh!!!A l’ATAc!!!D’AcorD, em renDeixo!Qui és el més forT ArA?Tu segur Que no!no corris! ArA veuràs!hA, hA, hA!13
background image
background image
background image
Al cAp D’unA esTonA...lA nosTrA vicTòriA és inQüesTionAble!Què Dius! si ens hem DeixAT guAnyAr!hA! hA! hA!vingA! porTem lA nosTrA presA A cAsA!fins Demà, noies! ADeu, elies!fins Demà!ens esperA un superDiA Amb lA sAnDrA!ADeu, cirerA.ADeu, elies!mAmA? jA soc AQuí!14